• Erasmus we Włoszech - Macerata
    Włochy

    Macerata #1 – Jak wygląda Erasmus we Włoszech?

    Erasmus we Włoszech? Macerata – jak to wygląda od strony praktycznej. Erasmus we Włoszech, a ja jestem właśnie na III semestrze studiów magisterskich na Università di Macerata. Przydzielony zostałem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych). Studiuję to,…